Skip to main content
La settimana italiana

La Settimana italiana

By February 7, 2012June 27th, 2024No Comments

Superintensīvais itāļu valodas un kultūras kurss “La settimana italiana 2013” šovasar norisināsies Kuldīgā. 

Vairāk par kursu lasiet La settimana italiana 2013.

Il corso super-intensivo della lingua e della cultura italiana “La settimana italiana 2013” questa volta sarà svolto a Kuldiga in Lettonia.

Piu informazioni troverete La settimana italiana 2013. 

The super-intensive Italian language and culture course “La settimana italiana 2013” this time will be held in Kuldiga in Latvia. 

More information You will find La settimana italiana 2013.

Il corso super-intensivo della lingua e della cultura italiana “La settimana italiana 2013” questa volta sarà svolto a Kuldiga in Lettonia.

Piu informazioni troverete La settimana italiana 2013.