Skip to main content

Itāļu valodas un kultūras nedēļa 2014
Programmas apraksts
Programma
Pieteikšanās anketa

Ieplānojiet neaizmirstamu vasaras nedēļu jau tagad!

Itāļu valodas un kultūras studija “Avanti” sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu no 25. jūlija – 3. augustam Valmierā organizē itāļu valodas un kultūras pasākumu La settimana italiana 2014.

Visiem itāļu valodas mīlētājiem pati labākā itāļu valodas un kultūras nedēļa kopā ar atraktīvākajiem, spēcīgākajiem, nopietnākajiem un reizē nenopietnākajiem itāļu valodas un kultūras pasniedzējiem no Itālijas – Romas, Terni, Bari un Taranto, mazliet piepalīdzēs arī vietējie mācību spēki. Raksturos tik dažādie, bet kopā pilnīgi noteikti radošākā pasniedzēju komanda sniegs Jums zināšanām un iespaidiem bagātu nedēļu!

Mācības paredzētas studentiem ar dažādiem zināšanu līmeņiem – A1, A2, B1, B2, C1, C2 pēc Eiropas valodas standarta. Pēc pieprasījuma tiek komplektēta arī grupa bez priekšzināšanām. Ar šo grupu strādās pasniedzējs latviešu – itāļu valodā.

Desmit dienas intensīvas mācības – sarunvaloda, gramatika, kultūra, itāļu virtuves iepazīšana kopā ar itāļu šefpavāru, vakara dejas, picas cepšanu brīvā dabā, nakts kino un citas aktivitātes. Šajās dienās atradīsieties patiesi itāliskā vidē, atraisoties, sadraudzējoties un pielietojot jaunapgūtās zināšanas.

Starptautisks pasākums, kurā aicināti piedalīties itāļu valodas studenti no visas Eiropas, kā arī vienmēr gaidīti viesi no tālākām zemēm. Pagājušā gada pasākumā La settimana italiana 2013 piedalījās dalībnieki no Latvijas un Ungārijas, savukārt šogad gaidām vēl starptautiskāku dalībnieku loku, lai iegūtu jaunas un papildinātu esošās zināšanas, uzlabotu valodas zināšanas, atklātu itāļu virtuves noslēpumus un atraisītos itāļu temperamentam.

Mēs piedāvājam Jums lielisku uzņemšanu, mācības notiks Vidzemes Augstskolas mācību telpās, kurās ir nodrošināts viss nepieciešamais aprīkojums, lai mācības būtu interaktīvas, interesantas un pasniedzēji spētu pielietot jaunākās tehnoloģijas, sniedzot saviem studentiem kvalitatīvas mācības un jaunas iespējas.

Šogad visi dalībnieki tiks izmitināti ļoti mājīgās naktsmītnēs – Avoti, mājiņas, kas ieskautas zaļumos, ar visām nepieciešamajām ērtībām un sajūtu par īstu vasaras nometni, vieta, kur mājo īsts miers, bet siltajos vasaras vakaros valdīs īsti itāliska jautrība. Turklāt pie viesnīcas esošajā sporta laukumā katru dienu rīta rosmes un pozitīvas dienas iesākumu aizsāks mūsu komandas sportiskais guru,  sekos intensīvas gramatikas, sarunvalodas un dažādu aktivitāšu nodarbības visas dienas garumā (tuvāk ar pasākuma programmu varat iepazīties programma), visas maltītes tiks nodrošinātas viesnīcā, itāļu traktierī vai izbraukuma gadījumos tas būs mūsu šefpavārs. Kā arī būs iespēja arī pašiem atklāt itāļu virtuves noslēpumus pavārnodarbībās, pagatavot pašiem īstu itāļu picu brīvdabas picērijā, doties ekskursijās, iemācīties dejot ar itālisku kaisli, redzēt aktuālas itāļu filmas brīvdabas kino un galu galā iegūt jaunus pasniedzējus, jaunus draugus, jaunus nebijušus iespaidus.

Šogad par dalībnieku maltītēm parūpēsies itāļu traktieris Liepziedi un Rozmarīns, vieta, kur vienmēr jūties gaidīts un gardēžus sagaidīs īstas gastronomiskās izvirtības! Būs iespēja baudīt kā Latvijas virtuvi, tā iecienītākos itāļu ēdienus un pat malkas krāsnī pagatavotas īstas itāļu picas!

Vairs nevaram teikt, ka tas ir kas nebijis Latvijā, taču pagājušo gadu pieredze mums dod tikai iespēju padarīt šo pasākumu vēl vērienīgāku un labāku!

Programmā iekļautais:

• itāļu valodas un kultūras nodarbības (gramatika, vārdu krājums, sarunvaloda, kultūras lekcijas atbilstoši katra studenta valodas zināšanas līmenim)
• pavārnodarbība kopā ar itāļu šefpavāru
• dzīvošana naktsmītnēs Avoti
• iekļautas visas ēdienreizes (brokastis, pusdienas, vakariņas) 
sadarbībā ar traktieri Liepziedi un Rozmarīns
• dejas
• rīta rosmes pozitīva un sportiska pasniedzēja vadībā
• ekskursijas
• itāļu kino – tiks projecēts brīvdabas kino
• vakaru neformālā daļa un citas aktivitātes

un tas viss kopā ar pasniedzējiem no Itālijas!

Nodarbības Stundas
Gramatikas nodarbības 14
Sarunvalodas nodarbības 14
Kultūras nodarbības 16
Virtuves pavārnodarbības 4
Rīta rosmes 5
Ārpusskolas nodarbības 33

Pasākuma dalības maksa:

456*Euro

* Visiem La settimana italiana 2012 un 2013 dalībniekiem tiek piesķirta 10% atlaide un dalības maksa ir 410Euro.

* Dalībnieki, kuri piedalās ar draugiem, saņem 5% atlaidi par katru līdzpaņemto draugu.

(Ja dalībnieks atsakas no dzīvošanas viesnīcā, tad pasākuma dalības maksa ir 370Euro, ja dalībnieks atsakas arī no piedāvātajām ēdienreizēm, tad dalības maksa ir 290Euro)

Vairāk par programmu lasiet programmas aprakstā.

Piesakieties jau tagad, aizpildot pieteikšanās anketu, jo šogad maksimālais studentu skaits ir tikai 40.

La settimana italiana 2014
Dettagli
Programma
Modulo di iscrizione

Pianificate già adesso una settimana estiva indimenticabile!

Lo Studio della lingua e della cultura italiana “Avanti” in collaborazione con l’università di Valmiera sta organizzando un progetto internazionale “La settimana italiana 2014” in Lettonia a Valmiera.

A tutti gli amanti della lingua italiana la migliore settimana per imparare la lingua e la cultura italiana insieme agli insegnanti più attivi, più forti, più seri e nello stesso tempo più buffi d’Italia – da Roma, da Terni, da Bari, da Taranto, con il valido apporto anche del corpo docente locale. L’assortimento di personalità così diverse creerà una squadra di docenti creativi e un ambiente vivace che vi consentirà di trascorrere una settimana ricca di conoscenze ed emozioni.

Il corso è adatto a tutti i livelli di conoscenza della lingua italiana.  Ci saranno i livelli A1, A2, B1, B2, C1 o C2 secondo quanto previsto dallo standard di conoscenza delle lingue in Europa. La dove necessario, ci sarà anche un gruppo di studenti senza nessuna conoscenza preliminare della lingua. Con questo gruppo lavorerà un docente di inglese/lettone – italiano.

Dieci giorni di studi superintensivi in cui saremo impegnati in: conversazioni in italiano, grammatica, approfondimenti culturali, sperimenteremo la cucina con lo chef italiano, le serate e il cinema notturno. In questi giorni vi troverete in un ambiente davvero italiano, rilassandovi, avendo l’opportunità di fare amicizia e di usare direttamente le nuove conoscenze.

Un incontro internazionale, in cui sono invitati a partecipare tutti gli amanti di questa affascinante lingua, sia europei che dei paesi più lontani. Nell’evento scorso La settimana italiana 2013 hanno preso parte i partecipanti dalla Lettonia ed dall’Ungheria, mentre quest’anno ci aspettiamo di formare un gruppo di partecipanti ancora più internazionale per avere modo di creare nuove conoscenze e per perfezionare, al tempo stesso, le proprie, migliorando la lingua, scoprendo i segreti della cucina italiana e imparando a ballare con la passione italiana.

Vi offriamo un caloroso benvenuto, quest’anno tutti i partecipanti verranno alloggiati in un alloggio molto speciale e accogliente – Avoti, piccole casette circondate dal verde, con tutte le commodità,  che crea un ambiente caratteristico di un campeggio e capace di rilassare e regalare emozioni positive. Al campo sportivo vicino all’albergo ogni mattino avremo modo di fare un esercizio fisico per un buon inizio di giornata. A guidarci sarà il nostro guru sportivo. Seguiranno le lezioni intensive di grammatica, di lingua parlata ed altre attività che riempiranno l’intera giornata (per il programma in dettaglio potete informarvi sul programma). Tutti i pasti saranno forniti nell’albergo o in trattoria italiana; nel caso di un’escursione si prenderà cura di noi il nostro chef. Avremo la possibilità di essere coinvolti direttamente e di scoprire la cucina italiana durante le lezioni di cucina, fare una pizza italiana vera in pizzeria all’aperto, andare in escursioni, imparare a ballare con la passione italiana e poi avere nuovi docenti, nuovi amici, nuove insolite emozioni.

Quest’anno la cura dei nostri piatti prenderà la trattoria italiana Liepziedi un Rozmarīns, il posto, dove ti senti sempre aspettato e ci aspetterà una vera viziosità gastronomica! Ci sarà la possibilita godere sia la cucina lettone, sia i piatti italiani più amati e pure la pizza fatta al forno a legna.

Non lo possiamo più dire che sia un evento mai visto in Lettonia, pero l’esperienza dell’anno scorso e l’entusiasmo di tutti i partecipanti, ci da la forza di creare questo evento ancora più ambizioso e ricco di sorprese.

Il programma comprende:

• lezioni di lingua e di cultura italiana (grammatica, lessico, lingua parlata, conferenze di approfondimento culturale ad un livello adeguato della comprensione di ogni studente).
•  lezioni di cucina con lo chef italiano
• sistemazione in albergo Avoti
• tutti i pasti inclusi (colazione, pranzo, cena)
• Esercizio fisico ogni mattina guidato da un insegnante positivo e sportivo
• escursioni
• Il cinema all’aperto con la proiezione dei film in italiano
• attività extra-scolastiche, serate, discoteche,

e tutto questo insieme agli insegnanti italiani.

Lezioni Ore
Grammatica italiana 14
Attività di gruppo 14
Cultura italiana 16
La cucina italiana 4
La ginnastica di mattina 5
Attività extra-scholastiche 33

Il prezzo di adesione:

456*Euro

* Tutti i partecipanti della Settimana italiana 2012 e 2013 hanno lo sconto di 10% e il prezzo a loro è 410 Euro.

* Tutti i partecipanti che portano con loro gli amici ricevono lo sconto di 5% per ogni amico.

(Se lo studente rifiuta la sistemazione in albergo, il prezzo è 370 Euro, se rifiuta le offerte di pasti, il prezzo è 290 Euro)

Per avere maggiori informazioni, oltre al programma guardate i Dettagli della settimana italiana.

Iscrivetevi già adesso, compilando il modulo d’iscrizione. Si accetteranno massimo 40 iscrizioni.

Italian language and Culture week 2014
Details
Program
Application form

Plan an unforgettable summer week already now!

Italian language and culture studio “Avanti” cooperating with University of Valmiera this year for the second time in Latvia from 25th July till 3rd August organizes an Italian language and culture event La Settimana Italiana 2014.

For every Italian language lover unforgettable Italian Language and Culture Week together with most active, potent, serious and at the same time most funny Italian language and culture lecturers from Italy – Rome, Terni, Bari and Taranto, a little bit with local lecturer help. In characters so different, but together absolutely the most creative teaching team will give You knowledge and emotion full week.

This course is appropriate for all levels of Italian knowledge – A1, A2, B1, B2, C1, C2 by the European language standard. And because of the request there will be also a group of students without preliminary knowledge of Italian. With this group will work a lecturer English/Latvian – Italian.

Ten-days intense learning course – language, grammar, culture, familiarization of Italian cuisine – with Italian chef, evening dances with dance teacher and night cinema. In these days You will find Yourself in naturally Italian ambient, having relax, making friendship and practicing new knowledge.

International event where are invited to take a part students of Italian language from the whole Europe, as well as welcomed are guests from more distant places. The event of last year La Settimana Italiana 2013 have took a part participants from Latvia and Hungary, while this year we are waiting for more international group of participants to get new and improve existent knowledge, to enrich language, to discover secrets of Italian cuisine and to learn to dance with Italic passion.

We offer You an excellent welcome, this year all participants will be accommodated in very special and cozy hotel – Avoti, small houses, surrounded by a green,  with comfort, which creates its characteristic ambient of camping and emotions, besides at the hotel in the sports field there will be everyday morning exercises and the positive start of the day with our team athletic guru. Then will follow intense classes of grammar, spoken language and various activities for all day (closer about event program You can see program). All meals will be provided at the hotel, in Italian trattoria or in case of excursion our chef will take care about us. There will be an opportunity to discover secrets of Italian cuisine by yourselves, make your own real Italian pizza in open-air pizzeria,  to go on excursions, to learn dance with Italic passion, to see actual Italian movies in open-air cinema and after all to get new lecturers, new friends and new experience.

This year the care of our meals will take the Italian trattoria Liepziedi un Rozmarīns, a place where You always feel expected and where a real gastronomic debauchery will wait for us! There will be a possibility to enjoy Latvian cuisine and also most preferred Italian dishes, even la pizza made in wood oven.

We can no longer say that it is unprecedented event in Latvia, but the experience of the last year gives us a possibility to make this event more ambitious and improve it.

 Included in the program:

• Italian language and culture classes (grammar, vocabulary, colloquial speech, culture lectures, accordingly to the each student’s language knowledge level)
• cooking classes with Italian chef
• living in the hotel Avoti
• included all the meals (breakfast, lunch, dinner)
• morning exercises guided by positive and athletic teacher
• excursions
• Italian cinema – going to be projected movies in open-air cinema
• informal part of evenings, dances and other activities

All that together with lecturers from Italy!

Classes Hours
Grammar classes 14
Colloquial speech classes 14
Culture classes 16
Cuisine cooking classes 4
Morning exercises 5
Dancing classes 2
Out-of-school activities 33

Fee of the event:

456* Euro

* All participants of the event La settimana italiana 2012 and 2013 get 10% discount and the fee for them is 410 Euro.

* All participants, who are taking friends with them get 5% discount for each friend.

(If a student declines the accommodation in the hotel the fee is 370 Euro, and if the student declines also the offers of meals the fee of the participation is 290Euro.)

More about the program read description of program.

Apply already now filling in an application form. This year maximum number of students only 40.

Неделя итальянского языка и культуры 2014
Описание программы
Программа
Бланк заявления

Запланируйте незабываемую летнюю неделю уже сейчас!

В этом году в Валмиере с 25 июля по 3 августа студия итальянского языка и культуры «Avanti» в сотрудничестве с Видземской высшей школой организует мероприятие итальянского языка и культуры La settimana italiana 2014.

Всех любителей итальянской речи ждет незабываемая неделя итальянского языка и культуры вместе с самыми сильными, аттрактивными, серьезными и одновременно несерьезными преподавателями из Италии – Рима, Терни, Бари и Таранто. Некоторую поддержку окажут также местные учителя. Все такие разные, но вместе они определенно составляют самую творческую преподавательскую команду, которая подарит Вам неделю, полную знаний и впечатлений!

Обучение предусмотрено для студентов с разными уровнями владения языка – А1, А2, В1, В2, С1, С2 в соответствии с европейскими языковыми стандартами. По необходимости будет укомплектована также группа студентов без предварительных знаний, с которой будет работать преподаватель на латышском и итальянском языках.

Десятидневное интенсивное обучение включает в себя занятия по риторике, грамматике и культуре, а также знакомство с итальянской кухней вместе с шеф-поваром из Италии, танцевальные вечера, приготовление пиццы под открытым небом и ночи кино. Вы окажетесь в самой настоящей итальянской среде, отвлечетесь, обретете друзей и примените полученные знания.

Участие в данном международном мероприятии предлагают принять студентам итальянского языка из Европы и более дальних стран. Участниками прошлогоднего мероприятия  La settimana italiana 2013 были учащиеся из Латвии и Венгрии. В свою очередь, в  этом году мы ожидаем еще более интернациональную группу участников, которые хотят получить новые и пополнить имеющиеся знания языка, раскрыть секреты итальянской кухни и научиться танцевать с итальянской страстью.

Мы предлагаем Вам прекрасный прием, ведь в этом году обучение будет проходить в помещениях Видземской высшей школы, где Вы найдете все необходимое оборудование, которое сделает Ваши занятия интерактивными и современными.

Участники будут размещены в комплексе отдыха гостинице Avoti, – домиках, окруженных лесом, со всеми необходимыми удобствами и ощущением пребывания в настоящем летнем лагере. Комплекс находится там, где царит покой, а теплыми вечерами наступает поистине итальянское веселье. К тому же, на спортивной площадке около гостиницы каждый день с позитивом поможет встретить спортивный гуру нашей команды, затем последуют занятия по грамматике и риторике (подробнее с программой мероприятия можете ознакомиться в программе). Питание обеспечат гостиница, итальянская траттория или наш шеф-повар во время поездок. Также будет возможность раскрыть секреты итальянской кухни во время кулинарных занятий, приготовить пиццу под открытым небом, отправиться на экскурсию, научиться танцевать с итальянской страстью, просмотреть актуальные итальянские фильмы, ну и конечно, обрести новых друзей, преподавателей и небывалые впечатления!

В этом году о питании участников позаботится траттория Liepziedi un Rozmarīns, – место, где Вам всегда рады, а наших гурманов ждут настоящие гастрономические изыски! У Вас будет возможность опробовать как латвийские, так и итальянские блюда, к примеру, приготовленную в дровяной печи пиццу!

Уже нельзя с уверенностью сказать, что данное мероприятие – нечто небывалое в Латвии, однако опыт прошлого года поможет нам сделать это событие еще более ярким и неповторимым!

В программу входят:

• занятия итальянским языком и культурой (грамматика, лексика, риторика, лекции о культуре в соответствии с уровнем знаний каждого студента)
• кулинарные занятия с шеф-поваром из Италии
• проживание в комплексе отдыха «Avoti»
• трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) в сотрудничестве с тратторией «Liepziedi un Rozmarīns»
• занятия танцами
• экскурсии
• утренние упражнения под руководством позитивного и спортивного преподавателя
• итальянское кино – фильмы под открытым небом
• неформальная часть вечеров и другие мероприятия

и все это вместе с преподавателями из Италии!

Занятия Часы
Грамматика 14
Риторика 14
Культура 16
Кулинарные занятия 4
Утренние упражнения 5
Дополнительные мероприятия 33

Плата за участие :

456* Euro

* Все участники La settimana italiana 2012 и 2013 получат скидку в размере 10%, т.е. плата за участие составит EUR 410.

* Участники, которые привлекут друзей, получат скидку в размере 5% за каждого приведенного друга.

(Если участник откажется от проживания в гостинице, то плата за участие в мероприятии составит EUR 370. Если он также откажется от предложенного питания, то плата за участие составит EUR 290).

Подробнее о программе читайте в описании программы.

Заполняйте анкету для участия уже сейчас, т.к. в этом году максимальное число студентов – 40.