Skip to main content

 

Grupā ir ap 10 cilvēku, tiek apgūta itāļu valoda no pašiem pamatiem, izruna, gramatika, leksika. Uzsākot mācīties valodu, vissvarīgākais ir ielikt labus zināšanu pamatus, lai vēlāk varētu šīs zināšanas papildināt pēc savām vajadzībām. Pildām uzdevumus, apgūstām dažādas tēmas un vārdu krājumu, veidojam sarunas un kopīgi pasmejamies par nekad nebeidzamo itāļu valodas gramatiku. Lai stimulētu mācīties, negaidīti tiek rakstīti arī kontroldarbi. Attēlā redzams kā grupa ir sadalīta divās komandās un komandas sacenšas darbības vārdu locīšanā. Grupa tiekas vienu reizi nedēļā. Grupā valda pozitīva atmosfēra un kopīgi tiek domātas dažādas asociācijas, tiek rīkotas sacensības, lai vieglāk būtu atcerēties jauno vārdu krājumu un likumus.
Kursa beigās ir jānokārto eksāmens, kuru nokārtojot tiek iegūts sertifikāts par pirmā līmeņa pabeigšanu un tad studentiem ir iespēja turpināt valodas apgūšanu otrajā līmenī.