Skip to main content
Mutiskā tulkošana

No latviešu uz itāļu valodu un pretēji.

Mūsdienās bieži sadarbojamies ar ārvalstu partneriem un savstarpēji laba komunikācija nodrošina arī labus biznesa panākumus. Tulkam ir jāprot ne tikai labi orientēties sarunā un veikt tulkojumu, bet arī sniegt pareizo priekšstatu par uzņēmumu, radīt uzticamu un labu iespaidu sadarbības partneriem.

Piedāvājam mutisko tulkošanu no latviešu uz itāļu valodu vai no itāļu uz latviešu valodu gan Latvijā, gan Itālijā.

Tulka došanās līdzi kā tulkam un pavadonim uz Itāliju dažādās sapulcēs, tikšanās, izstāžu, ceļojumu ietvaros. Varam sniegt atbalstu arī īpašumu iegādes procesā, īpašumtiesību un juridisko dokumentu sakārtošanā.

La traduzione simultanea

Dalla lingua lettone alla lingua italiana e viceversa.

Al giorno d’oggi, spesso collaboriamo con i partner dall’estero e una buona comunicazione fornisce anche un buon successo commerciale. L’interprete deve essere in grado non solo di navigare bene in una conversazione e fare una traduzione, ma anche di dare l’immagine corretta della società, di creare una buona e affidabile impressione per i vostri partner.

Offriamo una traduzione simultanea dalla lingua lettone alla lingua italiana oppure dalla lingua italiana alla lingua lettone sia in Lettonia che in Italia.

L’interprete vi può accompagnare come interprete o l’assistente in Italia o in Lettonia in vari riunioni, incontri, mostre, fiere, viaggi.

Rakstiskā tulkošana

No latviešu uz itāļu valodu un pretēji.

Nodrošinām kvalitatīvu un ātru, kā arī notariāli apstiprinātu tulkojumu no latviešu uz itāļu vai no itāļu uz latviešu valodu.

Tulkojam juridiskos, nodokļu atgūšanas, un citus tekstus augstā kvalitātē un Jums vēlamajā laikā.

Ja Jums nepieciešama palīdzība darbā ar sadarbības partneriem Itālijā, nepieciešams pavadonis un mutiskais tulks tikšanās laikā, gaidīsim Jūsu ziņu uz norādītajiem kontaktiem.

La traduzione scritta

Dalla lingua lettone alla lingua italiana e viceversa.

Offriamo una traduzione di alta qualità e veloce, così come la traduzione autenticata dalla lingua lettone alla lingua italiana o dalla lingua italiana alla lingua lettone.

Traduciamo i documenti legali, di recupero fiscale, e altri testi di alta qualità e al tempo desiderato.

Se vi serve aiuto in collaborazione con i vostri partner in Lettonia o in Italia, necessaria una guida e un’interprete durante un’incontro, aspettiamo una vostra richiesta. Mettetevi in contatto con noi.